Røde Kors

Gå til indhold

Hoved menu:

FONDENS FORMÅL

Fonden støtter udvikling, styrkelse og opretholdelse af aktiviteter af omsorgs- og velfærdsmæssig karakter over for medborgere med
særlige behov, især ældre, socialt udsatte personer, handicappede samt børn og unge i den gamle Hobro kommune.
Fonden kan således bl. a. bevilge midler til:

  1. Forsøgstiltag indenfor udvikling af omsorg og velfærd for grupper med særlige behov i den gamle Hobro kommune.

  2. Indførelse eller anskaffelse af længerevarende velfærdsforanstaltninger, der ikke omfattes af det offentliges forpligtelser, til beboere med særlige behov på institutioner i den gamle Hobro kommune.

  3. Initiativer til opnåelse af lettelser og forbedring i tilværelsen, herunder f. eks. anskaffelse af praktiske hjælpemidler for hjemmeboende i den gamle Hobro kommune med særlige behov, hvor forpligtigelsen hertil ikke påhviler det offentlige. Herunder kan også ydes støtte til foranstaltninger af kortere varighed.

  4. Enkeltpersoners igangsættelse og udvikling af omsorgs- og velfærdsfærdsaktiviteter til fordel for medborgere i den gamle Hobro kommune omfattet af fondens øvrige formål.

TILDELING AF FONDSMIDLER
Ansøgning om tildeling kan foregå ved direkte udfyldelse i ét af nedenstående skemaer, der sendes pr. post til fonden, eller via e-mail.


HVORNÅR UDLODDES
DER FONDSMIDLER
Ansøgninger vil normalt blive behandlet en gang årligt i maj/juni måned
Ansøgningsskemaet sendes via e-mail eller pr. post  med angivelse af navn, adresse, tlf.nr og e-mail på ansøger.
HVEM KAN SØGE FONDSMIDLER

I henhold til ovenstående vil ansøgninger fra nedenstående i særlig grad blive søgt tilgodeset
indenfor fondens bevillingsmuligheder:
  1. Institutioner beliggende i den gamle Hobro kommune til forsøgsvirksomhed med henblik på forbedring af pleje- og omsorgssystemer.
  2. Institutioner beliggende i den gamle Hobro kommune med henblik på indførelse af længerevarende velfærdsforanstaltninger ud over det offentliges forpligtelser.
  3. Folkeligt forankrede grupperinger, hvis virke retter sig mod forbedring af omsorg og velfærd for ovennævnte beboere i den gamle Hobro kommune.
  4. Hjemmeboende ældre og handicappede, herunder børn og unge i den gamle Hobro kommune med særlige behov til forbedring af dagligt velfærd, som ikke omfattes af det offentliges forpligtelser.
  5. Enkeltpersoner bosat i den gamle Hobro kommune med demonstreret, langvarigt engagement indenfor fondens satsningsområder med henblik på støtte til kortere uddannelses eller videns opsamlingstiltag.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu